Hinnad

Kauplemispinna hinnad Vanamõisa Käsitöölaadal 2022

Alates 15. augustist on kohtade broneerimisel kõik hinnad kahekordsed ja registreerimine emaili teel: laat@kodukyla.ee

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Kauplemispinna hinnad laadaplatsil Käsitöölaat Sektor 1 (käsitöö, Eesti disainiala)
– 1 moodul laiusega 3 m ja sügavusega 5 m – 38€

lisameeter 12€ /jm

Kauplemispinna hinnad laadaplatsil Käsitöölaat vaba sektor (käsitöö, vanavara)

1 moodul laiusega 3 m ja sügavusega 5 m – 38€
– lisameeter 12€ /jm

Kauplemispinna hinnad laadaplatsil Käsitöölaat aiandusalal ja Sibulatänaval

1 moodul laiusega 3 m ja sügavusega 5 m – 38€

lisameeter 9€ /jm

Auto jätmine Kauplemispinnale kogu laadaplatsil. Auto peab mahtuma ostetud kauplemispinna sisse.

5€

Kauplemispinna hinnad Eesti Toidu Telgis
– 1 moodul laiusega 3 m ja sügavusega 3 m – 70€
*Elektri kasutamine vastavalt hinnakirjale.

Kauplemispinna hinnad Tänavatoidu Tänaval

1 moodul laiusega 3 m ja sügavusega 5 m – 85€

lisameeter 23€ /jm
*Elektri kasutamine vastavalt hinnakirjale.


Hinnad messialal
(messiala on mõeldud ettevõtete ja nende tegevuse tutvustuseks ja reklaamiks, kus ei toimu otsest toodete müüki)
– 1 moodul laiusega 3 m ja sügavusega 5 m – 234€

lisameeter 78€ /jm

*Elektrienergia kasutamine on võimalik ainult selleks ettevalmistatud kohtades, eelneva kokkuleppe alusel ning lisatasu eest:

  • 1 kW 28 €,
  •  2 kW 44 €,
  • 3 kW 60 €,
  • 4 kW 75 €,
  • 5 kW 95 €,

Igal tarbijal, kes kasutab Vanamõisa käsitöölaada laadaplatsil, peaplatsil, lastealal, Tänavatoidu Tänaval või Eesti Toidu Telgis elektrit, peab olema endal kaasas maksimaalset 10 A (amprine) kaitse ja pikendusjuhtmed (täpsem info kauplemistingimustes).